fbpx
Praktijk Schoone - Dyslexie.jpg

Gedrag

Het kan zijn dat uw zoon of dochter duidelijke problemen in het gedrag laat zien. Dit gaat vaak samen met moeilijkheden op het gebied van aandacht, concentratie, geheugen, planning en/of organisatie. Soms willen ouders duidelijkheid over waar deze problemen door worden veroorzaakt. De medewerkers van Praktijk Schoone kunnen duidelijkheid geven door het uitvoeren van neuropsychologisch onderzoek. Soms wordt dan vastgesteld dat er sprake is van bijvoorbeeld AD(H)D of Autisme of komen andere oorzaken naar voren.

Onderzoek is niet altijd nodig. De orthopedagogen bieden ook behandeling aan kinderen om de bovengenoemde problemen te verminderen. Naast de begeleiding voor het kind of jeugdige bieden we ook ondersteuning aan ouders en eventueel ook aan broertjes of zusjes.