fbpx
Praktijk Schoone - Dyslexie Behandeling.jpg

Gehoor

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Die twee functies horen bij elkaar, als je een gesprek voert met iemand. Je reageert op wat de ander zegt en hoe jij dat (gesproken geluid) waarneemt. Hoe je hoort beïnvloedt je reactie. Als je iets niet helemaal verstaan hebt, vraag je om te herhalen. Omdat logopedie gaat over communicatie, kijkt de logopedist ook naar het gehoor.

Je kunt hierbij denken aan hulp bij auditieve verwerkingsproblemen. Hiervan is sprake wanneer er problemen zijn met het verwerken van geluiden, klanken en spraak. Ook kunnen onze logopedisten ondersteunen wanneer sprake is van slechthorendheid. Hierbij staat het omgaan met de slechthorendheid centraal en wordt de therapie zo opgezet dat de gevolgen van de slechthorendheid op de verdere communicatieve ontwikkeling worden beperkt. Onze logopedisten kunnen ook ondersteunen wanneer sprake is van een cochleair implantaat (CI).