fbpx
Praktijk Schoone - Leesvoorwaarden.jpg

Leren Leren

Binnen de therapiesituatie maken we gebruik van verschillende methoden en therapievormen. We staan er om bekend dat alle methoden worden aangepast aan het niveau van het kind c.q. de jongere en we maken hierbij veel gebruik van spel. Doordat we de verschillende methodes zeer spelenderwijs aanbieden vinden kinderen en jongeren het vaak erg leuk. Hetgeen de effectiviteit van de behandelingen ten goede komt.

Bij Praktijk Schoone staat de systeemgerichte visie centraal. Hiermee bedoelen we dat wij ,naast het individuele contact, het belangrijk vinden om de omgeving erbij te betrekken. Denk hierbij aan onderwijsinstellingen en andere hulpverlenende instanties.

Wij bieden verschillende vormen van Psycho-educatie om de cliënt en zijn omgeving inzicht te verschaffen in de problematiek, de gevolgen en ook handvatten aan te reiken om hier zo goed mogelijk mee om te kunnen gaan. Uiteraard is het ook van groot belang hierbij de ouders te betrekken en eventueel ook andere belangrijke partijen zoals school, en naaste familie etc. Hiervoor maken we binnen Praktijk Schoone ook gebruik van Mediatietherapie (ouderbegeleiding) en Brusjescursussen.

Binnen Praktijk Schoone maken we gebruik van Cognitieve Gedragstherapie. Bij verschillende hulpvragen is het belangrijk inzicht te krijgen in een van de belangrijkste uitgangspunten van de Cognitieve Gedragstherapie namelijk dat gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar verbonden zijn en elkaar ook beïnvloeden. Door deze principes op verschillende wijzen toe te passen kunnen we bij veel kinderen, jongeren en volwassen negatieve gedachten, angsten etc. ombuigen naar iets positief en er op die manier beter mee om te leren gaan. Daarnaast besteden we ook aandacht aan het reguleren van de emoties op andere manieren. Per situatie kijken we wat het meest passend is.

Verder maken we afhankelijk van de hulpvraag gebruik van methodes die specifiek zijn ontwikkeld voor bepaalde doelgroepen. Voorbeelden hiervan zijn ToM training, TEACCH behandelmethode, NmG, Een nieuwe koers, Ik ben Oké, WRITE junior, Denken+Doen=durven etc.

team bij krachten gebundeld