fbpx
Praktijk Schoone - Rekenen.jpg

Lezen en Spellen

Moeilijkheden met lezen en spellen geeft problemen met veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen door (gespecialiseerde) logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid.

Binnen Praktijk Schoone werken onze logopedisten op dit gebied nauw samen met de orthopedagogen en psychologen. Klik hiervoor uitgebreide informatie over begeleiding voor lezen en spellen.