fbpx
Praktijk Schoone - Dyslexie Behandeling.jpg

Taal

Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten (een idee of plan) ontstaan in de hersenen en er is vervolgens taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren.

Er zijn verschillende taalgebieden die belangrijk zijn voor de communicatie namelijk het klankensysteem,  taalinhoud, de taal–vorm en  de communicatieregels.

Problemen met het foneembewustzijn en de klanken resulteren vaak in spraakproblemen of problemen met de lees- en spellingsvoorwaarden. Bij taalinhoud kun je denken aan problemen met de woordenschat, het begrijpen van mondelinge opdrachten maar ook problemen met begrijpend lezen. Wanneer iemand moeite heeft met de taalvorm is er sprake van grammaticale problemen. Hierbij kun je denken aan het verkeerd vervoegen van woorden, het spreken in kort en/of kromme zinnen etc. Ook kunnen de communicatieregels problemen opleveren. We noemen dit problemen met de pragmatiek. Er is dan sprake van onsamenhangend vertellen en interactieproblemen. Er kan sprake zijn van problemen in één specifiek taalgebied maar het kan ook zijn dat de communicatieproblemen zich uiten in alle taalgebieden. Wanneer daar sprake van is, wordt gesproken van een algehele Taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Dit alles komt vaak voor bij kinderen die meertalig worden opgevoed. Wanneer de meertalige opvoeding niet verloopt zoals verwacht kunt u contact met ons opnemen.

Daarnaast kan het zo zijn dat er sprake is van blijvende communicatieve beperkingen. Onze logopedisten kunnen adviseren bij het kiezen van passende ondersteunende communicatiemiddelen én trainen in het gebruik ervan. Dit alles met het doel om de communicatie te optimaliseren.