fbpx
Praktijk Schoone - Dyslexie.jpg

Werkwijze & Bekostiging

Psychologische, orthopedagogische en logopedische hulpverlening is maatwerk. We starten dan ook altijd met een uitgebreid intakegesprek. Samen bekijken we wat uw hulpvraag is en hoe u het beste geholpen kunt worden. Aan het eind van het intakegesprek bent u op de hoogte van het plan van aanpak. Ook krijgt u informatie over eventuele vergoedingen.

Logopedie valt onder de basisverzekering. Praktijk Schoone heeft voor 2018 contracten afgesloten met alle zorgverzekeringen. Let op: bij een leeftijd van 18 jaar of ouder moet u rekening houden met het betalen van eigen risico. Bovendien is een verwijzing van een huisarts of medisch specialist noodzakelijk.

Psychologische hulp voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt sinds 2015 vergoed door de gemeente. Praktijk Schoone heeft voor 2018 een overeenkomst met alle gemeenten in West Brabant. Ook hiervoor is een verwijzing van een huisarts, medisch specialist of het CJG noodzakelijk.

Mocht de hulp die nodig is om uw hulpvraag goed te beantwoorden niet binnen bovengenoemde regelingen vallen, dan hoort u dat tijdens de intake. Wanneer u kiest voor eigen bekostiging zullen wij een passend aanbod doen.